fi en

Sähkö

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y. (SMSY)


Lisää suosikkeihin Jätä yhteydenottopyyntö

www.smsy.fi

Kivelänperäntie 8, 20960 Turku
Puhelin:

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y. (SMSY)

Yhdistyksen tarkoituksena on mittaamiseen, säätöön ja automatisointiin liittyvän teknillisen tietouden ja ammattitaidon levittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee jäsentensä keskeisiä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja retkeilyjä, mahdollisuuksiensa mukaan myös kursseja, hankkii alan ammattikirjallisuutta ja harjoittaa muutakin samantapaista valistus- ja julkaisutoimintaa.
Aktiivinen toiminta tapahtuu pääasiassa paikallisyhdistyspuitteissa, joiden toimintaa pääyhdistys, SMSY, ohjaa ja koordinoi.
Yhdistys on ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva, ei poliittinen yhdistys.