Sähkö Valo Tele AV 2020 Messuopas

AGIS Fire & Security Oy

Osasto:

  • C2 520

www.agisfs.fi

Kankiraudantie 1, 00700 HELSINKI
Puhelin: +358 9 755 2880
asiakaspalvelu@agisfs.fi

AGIS Fire & Security on erikoistunut palonsammutus-, paloilmaisu- ja turvajärjestelmiin. Toimitamme järjestelmiä teollisten yritysten, julkisen sektorin sekä kaupan tarpeisiin. Tarjoamme konsultointia, suunnittelua, huolto- ja ylläpitopalveluita sekä yksittäisiin järjestelmiin että laajempiin kokonaisuuksiin.

AGIS Fire & Security specializes in fire extinguishing, fire detection and security systems. We supply systems for industrial companies, the public sector and trade. We provide consulting, design, maintenance and maintenance services for both individual systems and larger entities.

Hakusanat: