Mectalent Oy

Osasto:

  • A 217

www.mectalent.fi

Veistämötie 15, 90620 OULU
Puhelin: +358 207 419 400
info@mectalent.fi
tilaukset@mectalent.fi

Mectalent on laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan huippuasiantuntija. Toimintamme pääpaino on uusien teknologioiden, lääketieteen ja turvallisuusteollisuuden saroilla. Menetelmäkehitys, laitevalmistus, tarkkuus-, turvallisuus- ja valvontamekaniikka sekä kirurgiset laitteet ja implantit - siinä esimerkkejä työmme painopisteistä. Palvelemme kokonaisvaltaisesti tuotteiden prosessipolun kaikissa etapeissa: ideoimme, suunnittelemme, analysoimme, valmistamme, mittaamme, dokumentoimme ja testaamme. Hoidamme myös lääkinnällisten laitteiden CE-hyväksynnän puolestasi.

Mectalent is a top expert in component manufacturing and precision mechanics. Our main focus is on new technology, medicine and the security industry. Our strengths are also in precision, security and monitoring mechanics, method development, component manufacturing, and surgical instruments and implants. We will serve you comprehensively in each step of the production process: we brainstorm, design, analyse, prepare, measure, document and test. We will also take care of the CE-approval of your medical instruments.

Hakusanat: