fi en

HR-ammattilaisten palveluhakemisto

Työnohjaaja Aini Jaari (Helsinki)

Valtiotieteiden tohtori, psykologi, työnohjaaja, kouluttaja ja työyhteisöjen kehittäjä
Lisää suosikkeihin Jätä yhteydenottopyyntö

www.tiicon.fi

TIICON KEHITYS, Mannerheimintie 36 B, 00100 Helsinki
Puhelin: 050 598 6660
aini.jaari@tiicon.fi

Toimin kouluttajana sekä johdon, esimiesten ja henkilöstön työnohjaajana, coachina ja sparraajana. Työnohjaus ja coaching tapahtuvat yksilöohjauksena tai ryhmänä ja ovat sovittuja määräaikaisia prosesseja. Pohdintojen kohteena olevat aiheet ja kulku määräytyvät yksilön omista kokemuksista ja tarpeista käsin. Työnohjaus ja coaching ovat ammatillisen oppimisen muotoja, joiden avulla esimies, työntekijä tai koko työyhteisö voi tutkia ja kehittää omaa toimintaansa sekä edetä kohti tavoitteitaan. Keskeisenä menetelmänä käytän keskustelua, dialogia sekä tarvittaessa luovia, toiminnallisia menetelmiä. Työskentely on aina luottamuksellista ja ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauksen ja coachingin hyöty voi näkyä oman perustehtävän ja työroolin selkiytymisenä työyhteisössä ja organisaatiossa, uusien työkäytäntöjen löytymisenä ja ammatti-identiteetin vahvistumisena, tavoitteiden saavuttamisena sekä työpaineiden ja psyykkisen kuormituksen hellittämisenä.

Hakusanat: