Tieto Oyj

Stand:

  • A 434

www.tieto.fi/energia
campaigns.tieto.com/energy-utilities

Keilalahdentie 2 - 4, P.O. Box 2, 02101 ESPOO
Phone: +358 207 2010


Tieto Smart Utility on erityisesti pohjoismaisille sähkönjakelu ja -myyntiyhtiöille suunniteltu pilvipalvelu, joka automatisoi ja digitalisoi yrityksen avainprosessit.
Tiedon ratkaisu tehostaa toimintoja, lisää niiden läpinäkyvyyttä ja tarjoaa reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen päätöksenteon tueksi.

Keywords: