324370

Comatec Group


Add to Visitor basket
Leave a contact request

Stand:

  • E 120

www.comatec.fi

Kalevantie 7 C 33100 TAMPERE
Telephone: +358 29 000 2000
Fax: +358 29 000 2001

Mobile Machinery and Commercial Vehicles, Material Handling Systems, Industrial Production Systems, and Boilers and Power Plants, mechanical, electrical and automation design, expert services, testing, technical calculations, product safety, life cycle support, projects and solutions.

Työkoneet ja hyötyajoneuvot, materiaalinkäsittelyjärjestelmät, tuotantolaitteet ja -järjestelmät sekä kattilat ja voimalaitokset, mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu, asiantuntijapalvelut, testaus, tekninen laskenta, tuoteturvallisuus, elinkaarituki, ennakoiva kunnossapito, projektit ja ratkaisut.